• 25 พฤศจิกายน 2022

  วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ดร.วัลภมาภรค์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง เป็นประธานในพิธีกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค

 • 25 พฤศจิกายน 2022

  วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00 น. นางสาววัลภมาภรค์ อาจนาเสียวผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่แตง พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่แตง ร่วมกับโรงเรียนในสหวิทยาเขตดอยสามหมื่น เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปร

 • 25 พฤศจิกายน 2022

  โรงเรียนแม่แตง ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกชัย กุนโน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนแม่แตง ที่ผ่านการคัดเลือกตัวนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนชายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่

 • 07 พฤศจิกายน 2022

  Digital Library

 • [title]
  Chinese by Sasi
  หมวดหมู่:
 • [title]
  หลักการนับเบื้องต้น ม.4 Surasak
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  e-book unit6Look Good Thawaree Thanaddhanusilp
  หมวดหมู่:
 • [title]
  การละครไทย Teacher Rattana
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  12 เดือนประเพณีล้านนาจากคุณค่าสู่เรื่องราว
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่วไป
 • [title]
  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 20200-1001
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระการงานอาชีพ
 • [title]
  ภาษาไทยพื้นฐาน 2000-1101
  หมวดหมู่: แบบเรียน คู่มือสอบ
 • [title]
  การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ (สอศ.) 20501-2204
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระการงานอาชีพ
 • [title]
  คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม รหัสวิชา 20000-1402
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • [title]
  GRAMMAR ภาษาอังกฤษ (WORD&SENTENCE)
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  กลายเป็น-มลายู บทสำรวจอัตลักษณ์ในรัฐไทยและการค้นหาความหมายแห่งตัวตน
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
 • [title]
  ย้อนคำสอนบรรพบุรุษ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
 • [title]
  Sex & Love Advices ปรุงรัก ปรับเซ็กซ์ ให้ชีวิตคู่กลมกล่อม
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สายอาชีพ
 • [title]
  เก่งพูดอังกฤษในที่ทำงาน เล่ม 1
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  19 เครื่องมือพื้นฐานช่าง
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระการงานอาชีพ
 • [title]
  ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ 101 ชั่วโมง
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  พูดเกาหลีทันใจ พิชิตได้ทุกสถานการณ์
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  ท่องไปในอินเดีย
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
 • [title]
  Rethinking
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
 • [title]
  สุดยอดคำนวณและเทคนิคคิดลัด คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.6 เล่ม 1 (2560)
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 • [title]
  สอนหนูให้รู้จัก SEX A Teenager’s Guide to Sex Education
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สายอาชีพ
 • [title]
  12 เดือนประเพณีล้านนาจากคุณค่าสู่เรื่องราว
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่วไป
 • [title]
  พูดเกาหลีทันใจ พิชิตได้ทุกสถานการณ์
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  Examination Notes ฟิสิกส์
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  GRAMMAR ภาษาอังกฤษ (WORD&SENTENCE)
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  amazingthailand อุบลราชธานี
  หมวดหมู่: ท่องเที่ยว
 • [title]
  เก่งพูดอังกฤษในที่ทำงาน เล่ม 1
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  ย้อนคำสอนบรรพบุรุษ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
 • [title]
  Biology (ชีววิทยา) มัธยมปลาย เล่ม 1
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  Biology (ชีววิทยา) มัธยมปลาย เล่ม 2
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  Biology (ชีววิทยา) มัธยมปลาย เล่ม 3
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  Neo-Classic 13 ถอดรหัสลายแทงสมเด็จวัดระฆัง
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
 • [title]
  ฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย เรื่องอุณหภูมิ และความร้อน
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  ภาษาไทยพื้นฐาน 2000-1101
  หมวดหมู่: แบบเรียน คู่มือสอบ
 • [title]
  SUPER PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • [title]
  ฝึกภาษาอังกฤษกับหนังเรื่อง Harry Potter 1
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 20200-1001
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระการงานอาชีพ
 • [title]
  Sex & Love Advices ปรุงรัก ปรับเซ็กซ์ ให้ชีวิตคู่กลมกล่อม
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สายอาชีพ
 • [title]
  กลายเป็น-มลายู บทสำรวจอัตลักษณ์ในรัฐไทยและการค้นหาความหมายแห่งตัวตน
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
 • [title]
  amazingthailand สุโขทัย
  หมวดหมู่: ท่องเที่ยว

 • แนะแนวโรงเรียนแม่แตง 65
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่...
 • โรงเรียนแม่แตง
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่...
 • โรงเรียนแม่แตง พิธีทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ 2565
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่...
 • ครูในดวงใจ
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • พระคุณที่สาม
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • เพลงรางวัลของครู
  หมวดหมู่: การศึกษา